Stora Tryck

Vägfordon med Battenburgmönster till PEAB

PEAB gav oss förtroendet att montera Battenburgmönster på deras vägfordon.

Uppmärkning med Battenburgmönstret

Först tejpas mallarna upp

Montering

Sedan börjar monteringen bit för bit

Färdigt vägfordon med Battenburgmönster

Det färdiga resultatet!

Färdigt vägfordon med Battenburgmönster