Stora Tryck

peter

Vi fick ett kul uppdrag att tillverka en ny dekor till en båt vars dekor var sönderskrapad på ena sidan. Vi fotograferade den hela dekoren och bearbetade bilden i vårt designprogram. Därefter printade och skar vi ut dekoren, som sedan monterades på båten. Dessutom ville kunden ha ett nytt namn på båten vilket vi också tillverkade och monterade. Resultatet blev väldigt bra, se nedan!

Urspunglig dekor

Ursprunglig bild

Färdigt resultat

Färdigt resultat

 

PEAB gav oss förtroendet att montera Battenburgmönster på deras vägfordon.

Uppmärkning med Battenburgmönstret

Först tejpas mallarna upp

Montering

Sedan börjar monteringen bit för bit

Färdigt vägfordon med Battenburgmönster

Det färdiga resultatet!

Färdigt vägfordon med Battenburgmönster